Hos Ekstern CFO får du hjælp til bogholderi og administrativt arbejde, så du kan bruge din tid på det, du synes er sjovt og spændende, og som skaber værdi i din forretning. 

I Danmark har du bogføringspligt, og det er lovpligtigt, at bogholderiet udføres i overensstemmelse med virksomhedens type og størrelse. 

Ud over at overholde de lovmæssige krav, gør vi i Ekstern CFO meget ud af at sørge for, at bogføring og regnskabsopstilling giver mening ift. den måde, du driver forretning på.

Hvad betyder det for dig at have en kompetent og dygtig bogholder?

En kompetent bogholder kan skabe værdi og levere et regnskab i øjenhøjde med dig, så regnskabstallene og -opstillingen giver mening ift. den måde, du driver forretning på. Samtidig kan en dygtig bogholder hjælpe dig med at holde styr på det administrative arbejde og spare dig tid.

Nedenfor kommer et par eksempler på, hvad vi specifikt forsøger at gøre for dig i Ekstern CFO. Du kan også læse mere om de specifikke ydelser, vi kan levere, længere nede på siden.

Konsistent brug af de samme konti

Hvis udgifter konsistent bogføres på de samme konti, som er brugt historisk, betyder det for dig i praksis, at du bl.a. lettere kan forecaste og få et overblik over, hvor dine største udgiftsposter ligger. 

Hos Ekstern CFO hjælper vi dig med at sætte bogholderiet op på en måde, så det er nemt for os at benytte de samme konti hver gang og dermed minimere manuelle fejl, fx ifm. udskiftning af medarbejdere.

Forståelse af udgiftstyper

For at du kan bruge og forstå dit regnskab, kræver det, at dem, der bogfører dine udgifter, også forstår, hvor de forskellige udgifter bør bogføres henne, ellers vil der være uoverensstemmelse mellem din forretningsforståelse og de tal, du modtager, og så vil du formentlig have svært ved at bruge regnskabet aktivt til udviklingen af din virksomhed.  

Derfor gør vi i Ekstern CFO rigtig meget ud af at forstå din forretning og benytte os af de rigtige konti i bogføringen.

Medtagelse af ofte “glemte” udgifter

Udover at bogføre de udgifter, som tydeligt fremgår på dine bankkonti, er der også udgifter forbundet med at drive virksomhed, som ikke altid kan ses; disse skal naturligvis medtages i regnskabet og din rapportering, ellers går du med en forkert fornemmelse af, hvor høj en indtjening du har, og så er det svært at tage de rigtige beslutninger.

Da det er essentielt for vores kunder, at de får et retvisende billede af deres overskud, undersøger vi i Ekstern CFO altid en række omkostninger, som vi ved er svære at finde, det kan bl.a. være lagerregulering, hensatte feriepenge, renter på lån og andre skyldige omkostninger. 

Spar penge på din revisorregning

Et korrekt bogført regnskab er godt til dit eget brug, men det er bestemt også noget, du kan spare penge på. Hvis din bogholder laver fejl og mangler i regnskabet, er det formentlig noget, din revisor vil bruge ekstra tid på at fikse – og oftest til en højere pris. Derfor kan det tit betale sig at have en dygtig bogholder, i hvert fald i længden. 

Vi gør rigtig meget ud af i Ekstern CFO at tilrette og kontrollere regnskabet løbende, så revisorarbejdet bliver det mindre. Læs evt. mere om controlling her.

Tage højde for ubetalte regninger 

En regning er en udgift for dig, uanset hvornår du har tænkt dig at betale den. Derfor er det vigtigt for dig at få den med i regnskabet – også selvom du ikke har betalt den endnu, ellers kan du ikke regne med, at indtjeningen er korrekt, og så kan du ikke bruge dit regnskab til særlig meget. Dette er særligt vigtigt, og ofte et problem der opstår, hvis du har likviditetsproblemer.

At tjekke op på ubetalte regninger og få bogført disse i tide er noget vi også tager højde for i Ekstern CFO, bl.a. ved at benytte os af automatiseringssystemer, som hjælper både dig og os. Læs evt. mere om automatisering her.

Rykning af dine kunder

En god bogholder sørger også for at holde øje med dine kunders ubetalte regninger løbende. Oftest kan det være en god idé at få din bogholder til at sende rykkere ud til dine kunder, hvis det er en proces, som du selv ikke har det så godt med at lave, og særligt hvis du ønsker at bibeholde den gode kundekontakt og relation, hvilket en rykkerproces kan ødelægge. 

For at hjælpe vores kunder med forbedring af deres likviditet og at bevare den gode kunderelation, tager vi os tit af kunderykningen i Ekstern CFO. 

Lønudbetaling i rette tid

Det siger sig selv, at dine medarbejdere forventer at få deres løn i rette tid og med korrekte beløb. Vi har set flere gange, at vores kunder har haft problemer med forkerte lønkørsler, og det koster rigtig meget at få disse fikset. Det kan betyde, at medarbejdere føler, de ikke bliver værdsat, eller at der ikke er styr på tingene. Derudover kan det koste timer/penge, når fejlene skal efterindberettes til skat, feriekonto mm., så det er vigtigt at køre lønnen korrekt fra start. 

I Ekstern CFO sidder vi med løn hos mange af vores kunder, og hjælper til med at få struktureret en lønproces for at minimere fejl.

Andet? 

Ja, der er masser af grund til at hyre en dygtig og kompetent bogholder; det kan være, at du ønsker:

  • blive bedre til at forstå dit regnskab og bruge det aktivt til udvikling af din virksomhed
  • at komme mere ind over udgiftshåndteringen, så regnskabet stemmer overens med din egen forretningsforståelse
  • at få strømlinet bogføringen så du bedre kan regne med tallene
  • at få styr på indberetninger så du kan sove trygt om natten
  • at frigive tid til dig selv så du kan fokusere mere på din forretning
  • at få løbende sparring fra nogen der ved meget om regnskab

For at få fuldt udbytte af dit bogholderi, kan det være afgørende, at du får afstemt og kontrolleret dit bogholderi løbende. Derudover er det essentielt for dit regnskab, at der er taget stilling til opstillingen, inden bogføringen påbegyndes, og at du løbende får den rapportering, du har brug for.

Derfor anbefaler vi, at du får kontrolleret og kvalitetstjekket din regnskab løbende, så du ved, at de tal, du får rapporteret, er nogle, du kan regne med. Måske du også har behov for løbende likviditetsstyring? Læs mere her: Kontrol og rapportering.

For at spare penge og tid, anbefaler vi også, at du får automatiseret bl.a. dine bilag og betalinger og får disse integreret korrekt i dit økonomisystem, så fejl og bogholdertimer minimeres. Læs mere om denne del her: Automatisering og integration.

Sidst men ikke mindst kan det være afgørende, at du får noget hjælp og rådgivning til at få opstillet dit regnskab på en måde, som du rent faktisk kan tage beslutninger ud fra, da disse naturligvis skal være taget på et velinformeret og retvisende grundlag. Læs mere om denne del her: Økonomisk konsultering.

Ønsker du at høre mere?

Kontakt os i dag for at få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed på vej mod et bedre bogholderi.

Hvad er det så egentlig for nogle bogholderiydelser, I leverer?

Som udgangspunkt står vi for hele dit bogholderi, og præcis hvilke ydelser, samt hvordan vi bogfører og opstiller dit regnskab, afhænger meget af dine ønsker og behov.

Vi har dog alligevel nogle eksempler på, hvad typiske bogholderi-ydelser hos os er:

Finansbogholderi

Finansbogholderi er i det store hele alt andet bogføring, end bogføring der vedrører leverandører, kunder og løn. Som hovedregel kan du se bort fra alle kundeindbetalinger, leverandørbetalinger og udbetalt løn fra din bankkonto, og så står du tilbage med finansbogføring.

I finansbogholderiet er det primært banken, der er udgangspunktet, og det er derfor vi benytter bankafstemning som det primære middel til kontrol af bogholderiet. Det er finansbogholderens opgave, at hele bogholderiet stemmer i sidste ende. Du kan læse mere om, hvordan vi i Ekstern CFO sørger for dette her: Kontrol og rapportering.

Debitorbogholderi

I debitorbogholderiet er det dine kunder, der er fokus på. Hos os inkluderer det bl.a. bogføring og kontrol af fakturering til dine kunder, kundeindbetalinger og kunderykning, og vi har særligt fokus på at sørge for, at når kunderne betaler deres regninger, bliver indbetalingen bogført og udlignet på den rigtige faktura, kunde og i den rigtige valuta. 

Har du rigtig mange kunder, vil debitorbogholderiet formentlig være en væsentlig og kompleks del af dit regnskab. I Ekstern CFO vil vi hjælpe dig og forsøge at procesoptimere. 

Kreditorbogholderi

I kreditorbogholderiet er det dine leverandører, der er fokus på. Dvs. bogføring og kontrol af alt vedrørende leverandørerne, herunder bogføring af leverandørfakturaer samt -betalinger. I Ekstern CFO gør vi meget for at automatisere denne opgave, så dine leverandører får deres betalinger til tiden, og så du skal bruge mindst mulig tid på det. 

Afhængig af din størrelse, vil vi i Ekstern CFO vurdere sammen med dig, om det er nødvendigt med et kreditorbogholderi, eller om vi skal bogføre alle fakturaer fra leverandørerne som finansbilag. Hvis du har mange leverandører eller store leverandørregninger, er et kreditorbogholderi ofte en god idé for at kunne kontrollere, at der ikke er betalt dobbelt, og at alle udgifter er bogført – også selvom de ikke er blevet betalt endnu. Dette vil Ekstern CFO kunne hjælpe dig med. Læs evt. mere om afstemningsarbejdet i kreditorbogholderiet her: Kontrol og rapportering.

Lønbogholderi

I lønbogholderiet er det ens primære opgave at sørge for, at lønnen stemmer, dvs. at dine medarbejdere får udbetalt den løn, som de er berettigede til, herunder at der registreres for ferie, bonus og andet. I Ekstern CFO går vi meget op i at finde en proces, som giver mening og dig og os, så lønnen udbetales korrekt til tiden. Vi sørger også for at kontrollere de indberettede lønudgifter til bl.a. eIndkomst, læs evt. mere her: Kontrol og rapportering.

Fakturering

Faktureringsopgaver består primært i at sørge for, at dine kunder bliver faktureret med det korrekte beløb, i den korrekte valuta og på det korrekte tidspunkt. Derudover skal nogle fakturaer muligvis periodiseres, hvilket er en mere kompleks opgave. 

I Ekstern CFO vil vi oftest anbefale, at du selv sender fakturaer ud til dine kunder, og så vil vi til gengæld hjælpe med fx periodisering og afstemning. Særligt hvis du fx sender fakturaer bagud eller forud for levering, hjælper vi dig gerne i Ekstern CFO til at finde en løsning og proces som giver mening for dig. Ligeledes har vi stor erfaring med Stripe og lignende faktueringsløsninger samt projektstyring. Læs evt. mere her: Automatisering og Integration.

Moms

Momsopgaven består naturligvis i primært at huske at få din moms indberettet til skat på de givne frister, men udover selve indberetningen, er det væsentligt at holde styr på, dels hvad du må og ikke må få momsfradrag for samt at afstemme momsen, så du ved, at indberetningen stemmer med indtægter og afholdte udgifter. Både momsindberetning og momsafstemning er noget vi i Ekstern CFO sørger for, så din eneste opgave er at få momsen betalt, når vi giver lyd om det. Se evt. mere vedr. momsafstemning her: Kontrol og rapportering.

Skat

Der er mange skatter og andre udgifter, du skal huske at betale til skat, men de fleste af dem, vil formentlig blive betalt automatisk. 

Afhængig af din virksomhedstype, og hvorvidt du har medarbejdere, vil du skulle betale forskellige former for skat. Du kan altid få et overblik over, hvad din virksomhed skylder til skat på din skattekonto, men har du en enkeltmandsvirksomhed, skal du også holde styr på din selvangivelse og forskudsopgørelse. 

Vi hjælper både selskaber og enkeltmandsvirksomheder i Ekstern CFO og sørger for at få afstemt bl.a. din skattekonto løbende, læs evt. mere om afstemning af denne her: Kontrol og rapportering.

Lønsumsafgift

Er du ikke momsregistreret, fordi du sælger momsfritagede ydelser, skal du formentlig betale lønsumsafgift i stedet. Lønsumsafgift beregnes ofte ud fra, hvor meget overskud der er i din virksomhed, med tillæg for hvor meget, du har udbetalt i løn. I Ekstern CFO hjælper vi dig med at beregne lønsummen (afgiftsgrundlaget) løbende samt indberetter og fortæller dig, hvor meget du skal betale i lønsumsafgift. Vi sørger også for at stemme indberetningerne af løbende og særligt ifm. afslutning af årsregnskab, læs evt. mere om afstemning her: Kontrol og rapportering.

Accounting in English 

Are you a company with English as your formal language and based in Denmark? Please don’t hesitate to reach out to us. We would love to do your bookkeeping and accounting and guide you through Danish rules and regulations. We will do all the bookkeeping and prepare monthly or quarterly reporting for you in English. 

The goal is to help you in such a way that you can reach your targets and grow your business without using time on accounting and filing matters.

Andet? 

Ja, vi laver også andre bogholderiopgaver for vores kunder, afhængig af deres behov. Har du noget særligt, du ønsker hjælp til, vil vi meget gerne høre fra dig.

Husk også på, at vi leverer ydelser inden for følgende områder:

  • Controlling, afstemning og kvalitetssikring af dit regnskab, læs mere her: Kontrol og rapportering.
  • Hjælp til automatisering af dine manuelle processer og integrering af andre systemer til dit regnskabssystem, læs mere her: Automatisering og integration.
  • Rådgivning i økonomistyring så du kan tage beslutninger på et retvisende regnskabsgrundlag, læs mere her: Økonomisk konsultering.

Kontakt os i dag for at få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed på vej mod et bedre bogholderi.