Budget og budgettering er en vigtig del af den økonomiske styring i en virksomhed, da man med et budget kan kontrollere, om man har opnået den indtjening, man forventede, og da man har mulighed for at lave en budgetsimulering, der skal vise eventuelle konsekvenser af de valg, man tager i sin virksomhed.

Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor stor en rolle budgettet skal spille i den økonomiske styring, om man overhovedet bør udarbejde et budget, samt hvad budgettet skal bruges til.

I Ekstern CFO hjælper vi dig med budgettering og udarbejdelse af budget i din virksomhed, hvis vi mener, det giver mening for dig. Nedenfor ses nogle af de forskellige typer af budgetter, som vi kan hjælpe dig med at udarbejde og kontrollere, dvs. tjekke hvorvidt din virksomhed har opnået det, der var forventet, og om dit budget eventuelt løbende skal opdateres (også kaldet rullende budgettering).

  1. Budget til banken / etableringsbudget
  2. Driftsbudget / resultatbudget
  3. Likviditetsbudget
  4. Budgetskabelon / eksempel på etableringsbudget til banken

1. Budget til banken / etableringsbudget

Som nystartet iværksætter har man bl.a. behov for en bankkonto. For at få en bankkonto kræver de fleste banker, at man laver et budget, herunder hvor man gennemgår omkostningerne ved etablering, også kaldet etableringsbudget. Det er forskelligt fra bank til bank, om der kræves et driftsbudget/resultatbudget, et likviditetsbudget og/eller et etableringsbudget.

Et etableringsbudget kan oftest blot være en del af driftsbudgettet og likviditetsbudgettet i månederne inden virksomheden er rigtigt etableret.

Et driftsbudget (eller resultatbudget) er som udgangspunkt dit “hovedbudget”, der skal fortælle noget om overskuddet i din virksomhed. Banken vil typisk kigge på dette for at vurdere, om det er en sund virksomhed, du er ved at oprette. Det er naturligvis meget forskelligt, hvor omfattende dette budget skal være, alt efter hvor stor virksomheden er, og hvor mange forskellige udgifter og indtægter der skal tages højde for ved budgetteringen.

Et likviditetsbudget derimod tager udgangspunkt i dit driftsbudget og fortæller noget om, hvor mange penge der står på din bankkonto ved slutningen af hver måned. Likviditetsbudgettet er dermed en opgørelse og alle indbetalinger og udbetalinger til og fra din bankkonto. Banken vil typisk kigge på dette for at vurdere, om der vil være perioder, hvor du får likviditetsproblemer. Likviditetsbudgettet hænger naturligvis meget sammen med driftsbudgettet, men der kan være større forskelle, eksempelvis hvis du skal investere i nogle aktiver, som ikke udgiftsføres/straksafskrives, eller hvis dine kunder betaler relativt sent.

Se eventuelt pkt. 4 hvis du søger en budgetskabelon i Excel (Google Spreadsheets) eller et eksempel på et etableringsbudget, du kan bruge til banken.

Er du ny iværksætter eller selvstændig? Det udfordrende ved at lave et etableringsbudget er, at du ikke har nogle historiske tal at tage udgangspunkt i. I Ekstern CFO hjælper vi dig med at udarbejde et budget til banken og guider dig igennem diverse andre administrative processer i forbindelse med etablering af ny virksomhed. 

2. Driftsbudget / resultatbudget

Driftsbudgettet er en kalkulation af virksomhedens driftsresultat, herunder virksomhedens indtægter og udgifter. Det kan være et månedsbudget, et årsbudget eller andet. For at lave et realistisk og holdbart driftsbudget (resultatbudget), der er relativt let at ændre i og forstå, er det væsentligt at udvælge nogle få nøgletal (“key performance indicators”), der simpelt og præcist indikerer virksomhedens indtjening. Jo færre nøgletal du vælger, jo lettere er det for dig at lave en budgetsimulering, hvor du kan undersøge eventuelle konsekvenser af dine beslutninger (fx konsekvens ved skift af leverandør eller produktionsmateriale).

Når man skal finde frem til hvilke nøgletal, der skal udvælges, afhænger dette i høj grad af virksomhedens forretningsmodel og de parametre, som virksomhedens indtjening påvirkes af mest betydeligt.

Efter man har udvalgt nogle nøgletal, er det væsentligt at lade disse være udgangspunktet for resten budgettet, herunder at lade de andre poster i budgettet variere i forhold til disse nøgletal. Tilmed er det en fordel at udelade mindre, ubetydelige poster, eller i hvert fald gøre sig nogle grove antagelser omkring dem. For en virksomhed, der omsætter for 10 mio. kr. om året og har 40 fuldtidsansatte, er det eksempelvis ligegyldigt, hvor mange penge der bruges på toiletpapir, men det kan muligvis være interessant at undersøge, hvad én medarbejder i gennemsnit koster virksomheden.

Hos Ekstern CFO hjælper vi dig med at finde ud af hvilke nøgletal, der skal måles på, og vi hjælper dig med at udarbejde dit budget, så du selv nemt kan ændre i det løbende, hvis der er uforudsete eller ændrede forhold. 

Nedenfor er vist nogle eksempler på interessante nøgletal (key performance indicators) baseret på din industri, virksomheden befinder sig i:

IndustriUdvalgte nøgletal
En større
butikskæde
Antal hhv. små og store butikker
Omsætning pr. butikstype
Dækningsgrad i procent
Personale- og lokaleomkostninger pr. butikstype
Andre salgs- og administrationsomkostninger
En caféOmsætning på hhv. mad og drikke
Dækningsgrad på hhv. mad og drikke
Personaleomkostninger ift. omsætning
Andre faste omkostninger, herunder fastansatte, administration og lokale
En produktions-
virksomhed
Omsætning pr. varegruppe
Dækningsgrad pr. varegruppe
Salgsomkostninger pr. varegruppe
Andre faste omkostninger, herunder personale, administration og lokaler
En mindre
projektvirksomhed
Omsætning på hhv. igangværende og forventede projekter samt fra faste kunder
Dækningsgrad pr. projekt
Salgsomkostninger ved nye/forventede projekter
Andre faste omkostninger, herunder personale, administration og lokaler.

3. Likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet er en kalkule over virksomhedens likviditet, herunder virksomhedens ind- og udbetalinger, og har til formål at vise, hvor mange penge der står på virksomhedens bankkonto/-konti. I det store hele er likviditetsbudgettet en udvidelse af driftsbudgettet, hvor man medtager periodeforskydningen af driftens indvirkning på likviditeten, sagt med andre ord: man fordeler indtægterne og udgifterne ud på de tidspunkter, hvor pengene ind- og udbetales, og ikke efter hvornår de faktureres/leveres.

Ligesom ved driftsbudgettet (se evt. ovenfor) kræver et realistisk og holdbart likviditetsbudget, at der er udvalgt nogle få, væsentlige nøgletal (“key performance indicators”), der indikerer påvirkningen af virksomhedens drift, investeringer og finansiering på bankkontoen. Jo færre og mere præcise nøgletal du vælger, jo lettere er det for dig at lave en budgetsimulering, der viser konsekvenser af eventuelle handlinger. De primære forskydninger, man skal tage højde for, er følgende:

  • Ændringen af hhv. tilgodehavender fra kunder, skyldige omkostninger til leverandører og varelageret
  • Skyldig skat og moms
  • Køb og salg af (større) aktiver
  • Lånoptagelse eller afdrag på lån
  • Udbetalt udbytte eller indbetalt indskud fra ejerne

Hos Ekstern CFO hjælper vi dig med at udarbejde likviditetsbudgettet, herunder at gennemgå alle poster der har en indvirkning på din virksomheds likviditet, og vi sørger for, at budgettet er let for dig at rette eller ændre.

4. Budgetskabelon / eksempel på budget til banken

Et budget er naturligvis afhængigt af virksomhedens forretningsmodel, herunder om man producerer varer eller udfører ydelser, dog er der nogle hovedelementer, som de fleste skal tage højde for, når de udarbejder deres første budget til banken eller til sig selv.

Er du nystartet iværksætter, vil vi meget gerne hjælpe dig hos Ekstern CFO med at udarbejde dit budget. I første omgang hjælper vi dig med at lave et budget til banken, så vi sikrer, at du kan få dig en bankkonto. Er du tilmed ejer af en enkeltmandsvirksomhed, hjælper vi dig med at udregne, hvor meget du skal betale i B-skat henover året.

Såfremt du ønsker en budgetskabelon (eller bare et eksempel på budget), har vi en liggende i Excel/Google Spreadsheet, som du gerne må få, i så fald kontakt Louise Gravgaard på louise@eksterncfo.dk.

Som hovedregel kan man dog altid starte med at spørge sig selv og tage udgangspunkt i størrelsen på følgende poster (se evt. vores oversigt over typiske nøgletal og resultatopgørelse under pkt. 3):

RegnskabspostProduktionsvirksomhedServicevirksomhed
OmsætningAntal solgte produkter for hver vare(gruppe)
Salgspris (ekskl. moms) for hvert vare(gruppe)
Antal kunder, evt. fordelt på små og store
Omsætning pr. kunde, evt. fordelt på små og store
Dækningsgrad (variable omkostninger)Produktionsomkostninger (ekskl. moms) for hver vare(gruppe)Er der nogle variable omkostninger?
LønningerAntal medarbejdere
Omkostninger pr. medarbejder, herunder løn
Antal medarbejdere
Omkostninger pr. medarbejder, herunder løn
Salgs- og markedsførings-omkostningerSamlet beløb eller evt. pr. vare(grupper)Samlet beløb
LokaleomkostningerSkal du have kontor/lager et sted?Skal du have kontor/kontorplads et sted?
Andre administrative omkostningerEksempelvis software, revisor og forsikringerEksempelvis software, revisor og forsikringer
InvesteringerHar du brug for at købe nogle større aktiver til virksomheden ved etablering?Har du brug for at købe nogle større aktiver til virksomheden ved etablering?
FinansieringHvor meget står der på bankkontoen, når du starter op, og hvor kommer disse penge fra?Hvor meget står der på bankkontoen, når du starter op, og hvor kommer disse penge fra?

Mere information

Er du interesseret i at vide mere, har du spørgsmål eller ønsker du hjælp til dit budget og budgettering?