Der er flere ting, du skal tage dig af, når du starter virksomhed, og det kan være svært at finde rundt i alle de praktiske, juridiske og regnskabsmæssige ting som nystartet iværksætter eller selvstændig erhvervsdrivende. Derudover er der en masse efter opstart og etablering, som du skal være opmærksom på, indtil det en dag blive en vane for dig.

For at komme rigtig godt i gang med din nye iværksættervirksomhed, anbefaler vi hos Ekstern CFO, at du får nogen til at hjælpe dig med alt det juridiske og regnskabsmæssige, så du kan koncentrere dig om at skabe værdi til din virksomhed, herunder salg og marketing, og så du kan sove trygt om natten velvidende, at skat ikke kommer og banker på døren næste morgen.

Herunder ses en liste over nogle af de ting, som du skal tage højde for inden og efter, du går i gang som nystartet virksomhed. Nedenfor gennemgår vi det væsentligste ved de følgende:

  1. Iværksætterselskab, anpartsselskab eller enkeltmandsvirksomhed?
  2. Opret cvr nummer og det der følger med
  3. Få erhvervskonto (bankkonto), herunder forretningsplan og budget
  4. Indberetning af moms og skat
  5. Dit første regnskab

1. Iværksætterselskab, anpartsselskab eller enkeltmandsvirksomhed?

Det allerførste, du skal spørge dig selv om, er, hvilken virksomhedstype, du skal vælge, når du starter nyt firma. Dette afhænger i høj grad af, hvad dine ambitioner og forventninger er til virksomheden, om du gerne vil have begrænset ansvar, og hvor meget kapital du indskyder i virksomheden til at starte med.

Et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) er alle sammen kapitalselskaber, og kapitalselskaber har det tilfælles, at man som person/virksomhedsejer har begrænset ansvar for virksomheden, dvs. man ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser, udover kapitalindskuddet. Dette skyldes, at virksomheden, der oprettes, er en selvstændig juridisk enhed; sagt med andre ord: opretter du et kapitalselskab, er du og virksomheden to forskellige ting. Iværksætterselskabet er en variant af anpartsselskabet, og forskellen på disse to og aktieselskaber er primært, at kun aktieselskaber kan udbyde kapitalandele (fx aktier) til offentligheden (fx via en børsnotering).

En enkeltmandsvirksomhed (personlig virksomhed/personligt ejet virksomhed) er derimod ikke et kapitalselskab, og derfor tildeles du som person det fulde ansvar for virksomheden, da virksomheden og du er én og samme juridiske enhed. Til gengæld er du fri for de regler og reguleringer, der er for kapitalselskaber, fx behøver du ikke aflægge og offentliggøre regnskab efter reglerne i årsregnskabsloven.

Hvad skal du vælge? I Ekstern CFO tager vi gerne en snak med dig om, hvad der er bedst for dig at gøre: Skal du oprette et selskab eller en enkeltmandsvirksomhed?

2. Opret cvr nummer og det der følger med

Når du har besluttet, hvilken virksomhedstype der passer til dig, er det næste skift at få et CVR nummer.

Hvis du vælger at oprette et kapitalselskab (IVS, ApS eller A/S) frem for en enkeltmandsvirksomhed, skal du have følgende dokumenter klar: Stiftelsesdokument, vedtægter og dokumentation for kapitalindskud (fx en egenerklæring hvis du indskyder 25.000 kr. eller mindre).

Efter oprettelse af cvr nummer, modtager du en mail, hvor du får en iværksætterguide til de næste trin, som primært er (1) bestille NemID til din virksomhed, (2) aktivere eboks for din virksomhed og (3) tildele din virksomhed en Nemkonto, dvs. bankkonto. Dernæst skal du huske (4) at tilmelde virksomheden for moms, hvis den skal momsregistreres (som hovedregel skal virksomheder betale moms, hvis de omsætter for mere end 50.000 kr. om året), samt (5) oprette virksomheden som arbejdsgiver, hvis du har et kapitalselskab, der skal udbetale dig/andre medarbejdere løn.

Vil du have hjælp til det praktiske? I Ekstern CFO hjælper vi dig med at komme godt igennem disse fem trin, og vi gennemgår sammen med dig, om virksomheden skal momsregistreres og oprettes som arbejdsgiver. Opretter du et kapitalselskab, hjælper vi dig med udarbejdelse af stiftelsesdokument, vedtægter og egenerklæring.

3. Få erhvervskonto (iværksætterkonto)

Det næste skridt er at få en erhvervskonto i banken (iværksætterkonto), som bliver din Nemkonto. Det er forskelligt fra bank til bank, hvilke informationer banken kræver, at du udleverer. Som det første skal du derfor tage kontakt til den bank, du gerne vil have en konti i, og spørge dem ad, hvad der skal til for at få en erhvervskonto hos dem.

Udover forskellige dokumenter, som fx godkendelse af virksomhedsregistrering og årsopgørelser fra skat, vil banken ofte spørge efter en forretningsplan, driftsbudget og likviditetsbudget.

Omfanget af forretningsplanen afhænger i høj grad af forretningsmodellen og dennes kompleksitet. Hvis du kun er dig selv og sælger dine ydelser, kan det være nok at fortælle lidt om, hvem du er og dine kompetencer, samt hvordan du vil få (flere) kunder. Er virksomheden en smule mere kompleks, vil det ofte være en god idé at skrive lidt om følgende:

  • Selve forretningen: Idéen bag, produkter/ydelser, kernekompetencer, personer i virksomheden
  • Markedet: Typiske kunder, leverandører samt eventuel markedsanalyse
  • Markedsføring og salg: Salgskanaler, markedsføringskanaler, forventet effekt
  • Økonomi: Budgetter for hhv. etablering, drift og likviditet
  • Tidslinje: Overblik over forventning til virksomheden og selve forretningen nu og i fremtiden

Vil du have hjælp til oprettelse af erhvervskonto? Hos Ekstern CFO hjælper vi dig med gøre dokumenterne klar til banken, herunder hjælper vi dig med udarbejdelse af budgetter og forretningsplan. Vi anbefaler i øvrigt altid at få en bankkonto til din virksomhed alene, fremfor at bruge din private konto.

4. Indberetning af moms og skat

Er din virksomhed momsregistreret, skal der indberettes og betales moms løbende uafhængigt af, hvilken virksomhedstype du har. Er din virksomhed under 1,5 år gammel, skal den indberette og betale moms én gang i kvartalet.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal virksomheden betale B-skat én gang om måneden, undtagen i juni og december, ud fra dit budgetterede overskud i virksomheden. Har du et kapitalselskab, som udbetaler løn til dig, skal selskabet betale A-skat og AM-bidrag én gang om måneden i årets 12 måneder ud fra den udbetalte løn i måneden forinden.

Vil du komme godt i gang fra start vedrørende moms og skat? I Ekstern CFO hjælper vi dig godt på vej, og vi sikrer, at du får betalt det, du skal, til tiden.

5. Dit første regnskab

For bl.a. at kunne indberette moms og skat, kræver det, at du bogfører virksomhedens indtægter og udgifter.

Der er flere forskellige regnskabsprogrammer, der kan hjælpe dig med bogføring, og hvilket du skal vælge afhænger i høj grad af din virksomheds størrelse, herunder antal bankposteringer, samt hvor meget du selv ønsker at bogføre. Vi anbefaler primært e-conomic til vores kunder.

Der er en masse bogholdere derude, som kan hjælpe dig med at udarbejde et simpelt regnskab, så det er forståelig for dig, selvom du ikke er særlig regnskabskyndig. Hvis du vælger en bogholder til bogføringen i din virksomhed, sikrer du i højere grad, at du får indberettet de rigtige tal, og at der ikke er en masse revisor-oprydning, som du skal betale ekstra meget for. Derudover kan du få koncentreret dig om vækst og udvikling af virksomheden frem for bogholderi.

Vil du godt i gang med dit regnskab? I Ekstern CFO sætter vi dig ind i de vigtigste ting i forbindelse med dit regnskab, og vi hjælper dig gerne med bogføring og bogholderi fremadrettet.

Mere information

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, du ikke har fået svar på? Kontakt Ekstern CFO i dag: