De fleste virksomheder, der ikke er registreret for moms, skal i stedet betale lønsumsafgift, fx fysioterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere mfl., som lever op til SKATs uddannelseskrav og behandlingskrav.

På denne side kan du læse om:

 1. Hvad er lønsum?
 2. Hvad er lønsumsafgift?
 3. Hvornår skal lønsumsafgiften betales?
 4. Er der noget, jeg skal være opmærksom på?
 5. Forskel på opgørelse af overskuddet i lønsum og skattepligtig indkomst
 6. Jeg bruger Terapeutbooking
 7. Kontakt og information

1. Hvad er lønsum?

Lønsummen er summen af lønninger samt overskuddet i din virksomhed uden finansielle poster (dvs. uden fx renteudgifter). Har du ingen medarbejdere, du udbetaler løn til, er det dermed kun overskuddet i virksomheden, der udgør lønsummen. Har du ved beregning af overskuddet/underskuddet i din virksomhed fratrukket lønsumsafgiften, skal du huske at lægge denne afgift til.

Er du i tvivl om udregning af lønsum, så kontakt Louise i dag på louise@eksterncfo.dk

Se evt. Hvad kan man trække fra i skat 2017?, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed og ønsker at hvide, hvordan du opgør dit overskud, samt Bogføring og bogholderi – hvad går det ud på?, hvis du er i tvivl om, hvordan du registrerer dine udgifter og indtægter til opgørelsen.

2. Hvad er lønsumsafgift?

Når du har beregnet din lønsum, skal du betale en lønsumsafgift. Afgiften er 4,12% af lønsummen for de fleste virksomheder (virksomheder der skal bruge metode 4). Dvs. hvis du har et overskud på 200.000 kr. før finansielle poster, og du har udbetalt 120.000 kr. i løn, er lønsummen = 200.000 + 120.000 = 320.000, og lønsumsafgiften er = 320.000 kr. * 4,12% = 13.184 kr.

De virksomheder, der ikke kan bruge metode 4, er:

 • Organisationer, fonde, foreninger og loger
 • Virksomheder med spilleaktiviteter
 • Nogle offentlige virksomheder
 • Virksomheder med finansielle hovedaktiviteter
 • Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser.

Er du intet af ovenstående, skal du bruge metode 4 (dvs. afgiften er 4,12%).

Er du i tvivl om hvor meget du skal betale i lønsumsafgift, så kontakt Louise i dag på louise@eksterncfo.dk

3. Hvornår skal lønsummen betales?

Lønsummen for hele 2017 skal senest indberettes på årsangivelsen og betales til skat den 15. august 2018 (både for enkeltmandsvirksomheder og selskaber). Har du medarbejdere, skal du indberette og betale lønsum hvert kvartal, og har du forskudt indkomstår (dvs. indkomståret ikke løber fra 1. januar til 31. december), gælder andre frister.

4. Er der noget, jeg skal være opmærksom på?

Der er nogle særlige forhold, som du hhv. må og ikke må trække fra/lægge til i din lønsum. Fx lønrefusion, personalegoder, udlæg, egne barselsdagpenge mfl. Derudover skal du ikke betale lønsumsafgift, hvis lønsummen er under 80.000 kr.

Såfremt du er i tvivl om særlige forhold, anbefaler vi, at du tager kontakt til Louise i dag på louise@eksterncfo.dk

5. Forskel på opgørelse af overskuddet i lønsum og skattepligtig indkomst

Når du opgør den skattepligtige indkomst, kan du fratrække lønsumsafgiften som omkostning (har du et selskab kan du også fratrække finansielle poster), men når du opgør lønsummen, kan du ikke fratrække lønsumsafgiften.

Ved eksemplet ovenfor (se “Hvad er lønsumsafgift?”), vil overskuddet til beregning af lønsummen være 200.000 kr., mens overskuddet til beregning af den skattepligtige indkomst vil være 200.000 – 13.184 kr. = 186.816 kr. Der skal dermed kun betales skat af de 186.816 kr. og ikke af de 200.000 kr.

Har du spørgsmål til udregning af overskuddet i din virksomhed til brug for hhv. lønsumsberegning og opgørelse af skattepligtig indkomst, kontakt Louise i dag på louise@eksterncfo.dk

6. Jeg bruger Terapeutbooking

Hvis du fx er fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, alternativ behandler eller andet, kan du bruge Terapeutbooking til din daglige fakturering mm. Terapeutbooking er integreret med bl.a. e-conomic og Dinero, som gør det let for dig at registrere og bogføre dine indtægter og udgifter, herunder lønsumsafgiften, så du nemt og hurtigt kan få de rette tal til indberetning og betaling til skat.

Hos Ekstern CFO vil vi meget gerne hjælpe dig med bogføring i e-conomic og Dinero, når du anvender Terapeutbooking som fakturerings- og bookingsystem. Kontakt Louise på louise@eksterncfo.dk i dag for hjælp til bl.a. bogføring og integrering til dit økonomisystem.

Læs evt. om Bogføring og bogholderi – hvad går det ud på? eller om integrering af Terapeutbooking og e-conomic samt integrering af Terapeutbooking og Dinero.

7. Kontakt og information

Ønsker du yderligere information, eller har du nogen spørgsmål? Så vil vi meget gerne hjælpe dig hos Ekstern CFO: