Personer (herunder enkeltmandsvirksomheder), der har bopæl i Danmark, og danske kapitalselskaber (fx IVS, ApS og A/S) er som udgangspunkt fuldt skattepligtige i Danmark. Enkeltmandsvirksomheder betaler skat af den personlige indkomst, mens kapitalselskaber betaler selskabsskat (læs mere om forskellen på kapitalselskaber og enkeltmandsvirksomheder). Enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber har det tilfælles, at begge virksomhedstyper som udgangspunkt skal være momsregistreret.

Der er flere regler og reguleringer på skatteområdet og momsområdet, som er gode at kende til som virksomhedsejer, men nedenfor ses en liste over nogle af de ting, vi anbefaler, du som udgangspunkt bør vide lidt om som (nystartet) virksomhedsejer:

  1. Momsberegning / afregning af moms
  2. Indberetning af moms / betaling af moms
  3. Momsloven
  4. Selvangivelse/forskudsopgørelse for enkeltmandsvirksomheder
  5. Skattekonto
  6. Udbytte (kapitalindkomst) vs. løn (personlig indkomst)

1. Momsberegning / afregning af moms

Er din virksomhed momsregistreret, skal du indberettet og betale moms (er jeg momsregistreret?). For at kunne indberette moms er man nødsaget til at lave en momsberegning ved at finde virksomhedens indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms). Dette gør man typisk ved at lave bogholderi / bogføring.

Momsen i Danmark udgør 25% af varen eller ydelsens pris ex. moms (dvs. 20% af prisen inkl. moms), men der er visse danske varer og ydelser, hvor man som virksomhed ikke må få momsfradrag, eksempelvis kan nævnes julegaver eller mad til medarbejdere. Det kan være svært at skelne, mellem hvilke varer man må og ikke må få momsfradrag for, hvorfor det kan være en god idé at betale en bogholder eller økonomisk rådgiver, der kan hjælpe en godt på vej.

Derudover er der nogle varer og ydelser, der er fritaget for moms (momsfrie). Eksempelvis kan nævnes visse ydelser indenfor sundhedspleje, undervisning og kulturelle aktiviteter. I disse tilfælde, vil det fremgå tydeligt af fakturaen, at der ikke er moms på, hvorfor du som virksomhed ikke må fradrage momsen.

Momsberegning vil udgøre følgende beløb:

Moms til betaling = Udgående moms (salgsmoms) – indgående moms (købsmoms)

  • Udgående moms (salgsmoms) vil som udgangspunkt udgøre 25% af salget til danske virksomheder/privatpersoner (20% af salget inkl. moms), såfremt du er momsregistreret.
  • Indgående moms (købsmoms) vil som udgangspunkt udgøre 25% af købet fra danske virksomheder/privatpersoner (20% af købet inkl. moms), såfremt du må få fradrag for momsen, og momsbeløbet fremgår af fakturaen.

I Ekstern CFO laver vi både bogføring samt kontrol og afstemning, herunder momsafstemning. Vi holder os ajour med reglerne på momsområdet, og vi hjælper dig til at få registreret din moms korrekt, så du får indberettet og betalt det korrekte beløb. 

2. Indberetning af moms / betaling af moms

Har du en nystartet virksomhed, som ikke er mere end 1,5 år gammel, skal du indberette og betale moms hvert kvartal. Er du en etableret virksomhed, er det forskelligt, om du skal indberettet og betale moms én gang om måneden, én gang i kvartalet eller én gang hvert halve år, hvilket bl.a. afhænger af din virksomheds størrelse, og hvorvidt du tidligere har indberettet og betalt momsen til tiden.

Tidsfristen for hhv. indberetning af moms og betaling af moms er den samme. Vær dog opmærksom på, at du altid kan indberette moms i god tid, men betaling af moms skal tidligst forekomme fem dage før betalingsfristen. Betaler du tidligere end fem dage før, vil skat tilbagebetale pengene til dig, såfremt du ikke har andre skattemæssige forpligtelser, du ikke har fået betalt til tiden.

Får du altid husket momsfristerne? Hos Ekstern CFO holder vi øje med, hvornår du skal betale og indberette moms, så du ikke får en ærgerlig bøde og/eller renter fra skat. Efter vi har indberettet momsen for dig, minder vi dig om, hvornår du skal betale den.

Tidsfristerne for både indberetning af moms og betaling af moms for 2017 og 2018 er følgende:

MomsafregningPeriodeFrist for indberetning og betaling
Halvårlig2. halvår 2017
1. halvår 2018
2. halvår 2018
1. marts 2018
3. september 2018
1. marts 2019
Kvartalslig3. kvartal 2017
4. kvartal 2017
1. kvartal 2018
2. kvartal 2018
3. kvartal 2018
4. kvartal 2018
1. december 2017
1. marts 2017
1. juni 2017
3. september 2017
3. december 2017
1. marts 2017
MånedligOktober 2017
November 2017
December 2017
Januar 2018
Februar 2018
Marts 2018
April 2018
Maj 2018
Juni 2018
Juli 2018
August 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018
27. november 2017
27. december 2017
25. januar 2018
26. februar 2018
26. marts 2018
25. april 2018
25. maj 2018
25. juni 2018
17. juli 2018
27. august 2018
25. september 2018
25. oktober 2018
26. november 2018
27. december 2018
25. januar 2019

3. Momsloven

Momsloven (Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift) er den lov, der skal ligge til grund for din momsberegning og indberetning af moms. Det er i denne lov du finder alle regler vedrørende, hvad der er og ikke er momsfradrag på. Tilmed kan du se, hvilke varer og ydelser der er fritaget for moms (momsfritaget). Når du skal lave din momsafregning, er det derfor en god idé at bruge dette som opslagsværk, såfremt der er noget, du er i tvivl om.

Ved du nok om moms? Hos Ekstern CFO behøver du ikke at vide noget om momsloven, da vi tager os af din momsindberetning og momsafregning, såfremt vi laver dit bogholderi

4. Selvangivelse/forskudsopgørelse for enkeltmandsvirksomheder

Har du en enkeltmandsvirksomhed (se evt. iværksætterhjælp, hvis du er nystartet) skal du udfylde din forskudsopgørelse inden indkomstårets udløb, så du løbende kan betale B-skat. B-skat skal betales én gang om måneden, undtagen i juli og december, og svarer til 1/10 af skattebetalingen af dit årlige overskud i dit driftsbudget. B-skat betales i stedet for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som man normalt betaler af sin lønindkomst.

Din selvangivelse eller årsopgørelse kommer efter årets afslutning og skal udfyldes, så skat ved, hvor meget du skal betale/have tilbage i restskat. Hvis du løbende opdaterer dit budget og din forskudsopgørelse, således at det, du betaler i B-skat i løbet af året, svarer til den skat, du reelt har skullet betale for indkomståret, vil restskatten være lig 0 kr.

Betaler du det rigtige i B-skat? Hos Ekstern CFO hjælper vi dig med at lavet et budget og fortælle dig, hvor meget du skal betale i B-skat henover året, så du kan koncentrere dig om at drifte og vækste din virksomhed. 

5. Skattekonto

Skattekontoen er din virksomheds konto hos skat. Et kontoudtog fra skattekontoen vil vise dig, hvad du eventuelt mangler at betale. Har du indbetalt for meget til skat, vil skat overføre pengene retur.

At afstemme skattekontoen er en del af dét at afstemme et bogholderi. Det er væsentligt, at det, du skylder i skat, fremgår korrekt af dit bogholderi, og at du får bogført de skyldige skatteposter korrekt. Du skal dermed løbende, eller i hvert fald op til årsregnskabsafsluting, sikre dig, at dit bogholderi og din skattekonto stemmer overens.

Du finder din skattekonto ved at logge ind på Tast-Selv Erhverv og vælge fanen “Skattekontoen”. Kontoudtoget over din skattekonto kan du finde under “Kontoudtog”.

Skal vi afstemme skattekontoen for dig? Hos Ekstern CFO sørger vi for at afstemme skattekontoen i forbindelse med bogføring af dit bogholderi, så du ikke behøver tænke over, om der er penge, du mangler at betale til skat. 

6. Udbytte (kapitalindkomst) vs. løn (personlig indkomst)

Skattereglerne er udformet på en sådan måde, at man som person ikke bør spekulere i, om det giver mest mening at få udbytte eller løn af sin virksomhed. Der er dog alligevel noget, man bør tænke over, når man forsøger at optimere sin skattebetaling.

Følgende er tommelfingerregler for, hvornår du bør spekulere i, om du skal have løn eller udbytte:

  • Såfremt du betaler topskat, bør du få udbytte op til 51.700 kr. (52.900 kr. for 2018)
  • Såfremt du har overskud i din virksomhed, bør du udbetale løn til dig selv op til 521.304 kr. (542.283 kr. for 2018).

Er du i tvivl? Hos Ekstern CFO hjælper vi dig med at finde ud af, hvor meget du skal have i hhv. udbytte og løn, så du optimerer din skattesats uden at gå på kompromis med reglerne.

Se eventuelt en forklaring nedenfor, der illustrerer, hvorfor det ikke gør nogen forskel, om du udbetaler udbytte eller løn til dig selv, såfremt du betaler topskat og allerede har en kapitalindkomst på minimum 51.700 kr. Udgangspunktet for eksemplet er 100.000 kr.

LønUdbytte
Beløb før skat100.000 kr.100.000 kr.
AM-bidrag (8%)8.000 kr.0 kr.
A-skat (ca. 37%)34.040 kr.0 kr.
Topskat (15%)13.800 kr.0 kr.
Selskabsskat (22%)0 kr. 22.000 kr.
Udbytteskat (42%)0 kr.32.760 kr.
Samlet skattebetaling55.840 kr.54.760 kr.

Kontakt og information

Har du spørgsmål? Få hjælp og rådgivning af Ekstern CFO i dag: