Hos Ekstern CFO får du hjælp til din regnskabsopbygning, så du kan tage beslutninger på et velinformeret og retvisende grundlag. 

Det er hovedprincipperne i økonomistyring og den måde, vi ønsker at hjælpe vores kunder på – og dermed også dig.

I Ekstern CFO er vi eksperter i økonomistyring og økonomisk rådgivning, og vi vil hjælpe dig, så du også kan bruge dit regnskab mere aktivt i dit beslutningsarbejde.

Hvad kan dette konsulteringsarbejde være i praksis?

Det vil afhænge af dig og din måde at styre din virksomhed på, dine ønsker for fremtiden og din forretningsmodel samt vores erfaringer med, hvad der typisk fungerer for vores kunder.

Her kommer et par eksempler på, hvad vi vil kigge ind i, og hvad det vil betyde for dig:

Kontoplan

En af de grundlæggende ting, vi kigger ind i, er kontoplanen og opbygningen af denne. 

Først og fremmest vil vi vurdere, om kontoplanen får opdelt variable og faste udgifter korrekt (herunder også variable, salgsfremmende udgifter som fx Google Ads og andre PPC online marketingudgifter). Det kan fx være vigtigt for dig at vide, hvor høje faste udgifter du har, som dit dækningsbidrag skal dække, samt hvor mange penge du tjener, hver gang du sælger én enhed mere. 

Derudover vil vi kigge på, om de variable og faste udgifter skal opdeles yderligere. Måske du ønsker at vide mere om hvilke typer af software, I køber (fx administrativt og til kundehåndtering), eller måske du gerne vil opdele jeres lønninger i ledelse og produktion? Begge dele kan hjælpe dig til at forstå din virksomhed bedre samt give indblik i, hvor I kan spare, og hvor der skabes værdi. 

Afdelinger

Såfremt din virksomhed har en vis størrelse, kan det give mening for dig at begynde at kigge ind i de forskellige afdelinger, der er i virksomheden for at vide mere om, hvor de store udgifter ligger, og hvor der skabes værdi.

Det kan være, I har to kontorer på Sjælland og i Jylland, og du ønsker at vide, hvem der klarer sig bedst. Det kan også være, at du gerne vil adskille ledelse og administration fra salg og marketing, så du kan holde øje med, at salg/marketing leverer større værdi end det koster dig at have afdelingerne.

Sæsoner og kollektioner

Hvis din virksomhed er påvirket af sæsoner; fx hvis I sælger mere i sommerhalvåret end vinterhalvåret, eller hvis din virksomhed sælger varer i fx fire kollektioner om året, kan det give mening for dig, at opdele regnskabet periodevis. 

Dette kan fx fortælle dig noget om, hvor meget indtjening du skal have i højsæsonen for at dække over udgifterne i lavsæsonen. Det kan også være, at du ønsker at undersøge, om alle kollektioner er lige rentable; måske du skal investere mere i nogle af kollektionerne, og måske nogle helt skal ophøre?

Udviklingsomkostninger

Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få overblik over dine udviklingsomkostninger. Det kan være, at du ønsker at aktiverer omkostningerne, dvs. vise på balancen, at du har skabt værdi og dermed påvirke din egenkapital positivt til eventuelle investorer. Det kan også være, at du ønsker at sikre dig, at du får skattekredit for alle dine afholdte udviklingsomkostninger. 

Uanset årsagen hjælper vi dig med at få opstillet regnskabet på en fordelagtig måde, så du tydeligt over for dig selv og andre interessenter kan se, hvor store udviklingsomkostninger, du har.

Ekspansion og return on investment 

Ønsker du at undersøge, hvor store omkostninger der er til de udvidelser, du laver, samt hvornår du kan forvente at få pengene hjem? 

Det kan være, at du er i gang med en fundingrunde og gerne vil overbevise dine investorer om, at de får deres penge igen. Her kan det være en fordel, hvis du meget klart kan vise, hvad det koster dig fx at åbne et nyt sted eller udvikle et nyt produkt samt hvornår og hvor meget, du forventer, at dine investorer kan få deres penge igen.

Andet? 

Ja, der er masser, vi kan hjælpe dig med i din økonomiske styring, måske du ønsker, at:

  • blive bedre til at identificere røde flag og store afvigelser.
  • begynde at måle mere på særlige omkostninger eller omkostningsgrupper.
  • muliggøre regnskabsmæssigt analysearbejde på dit data via bedre informativ opdeling.
  • forsøge at fortolke dit regnskab til noget, du rent faktisk kan bruge i en styringsmæssig kontekst.
  • få mere styr på hvordan du skal kommunikere dine tal til topledere eller eksterne parter for nemmere at modtage den rette rådgivning fra disse.

For at få fuldt udbytte af din økonomistyring og regnskabsopbygning, er det afgørende, at du får bogført udgifterne korrekt, så dataen er fuldkommen. 

Derfor anbefaler vi, at du får automatiseret bl.a. dine bilag og betalinger og får disse integreret korrekt i dit økonomisystem, så fejl og tidsforbrug minimeres. Læs mere om denne del her: Automatisering og integration.

Derudover er det vigtigt, at du har en bogholder, som du har tillid til, og som forstår din forretning, og evt. en person der kan hjælpe til med lønbogføring og lønkørsel, så du kan fokusere på at vækste din forretning. Læs mere om denne del her: Bogføring og lønkørsel.

Mest vigtigt er det formentlig, at nogen kontrollerer og tjekker dit regnskab igennem samt får rapporteret til dig i tide, så du kan bruge regnskabet løbende i dit arbejde. Måske du også har brug for nogen til at holde øje med likviditeten? Læs mere om denne del her: Kontrol og rapportering.

Ønsker du at høre mere?

Kontakt os i dag for at få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed på vej mod bedre økonomistyring.