Økonomisk konsultering

“Som kunde hos os skal du aldrig røre en finger!” … er en sætning, vi nok aldrig kommer til at bruge i Ekstern CFO. Det er misforstået, at en god regnskabsleverandør tager sig af ‘det hele’. Fremfor blot at være jeres leverandør går vi ind og bliver jeres samarbejdspartner, så vi stiller krav til hinanden og skaber en vedvarende og positiv dialog.

Det er sådan, vi arbejder, når vi fx giver dig økonomisk rådgivning, der gør dig bedre i stand til at bruge regnskabet til at træffe beslutninger for forretningen. Det betyder, at du kan styre i den rigtige retning på et velinformeret og retvisende grundlag. Og at vi er jeres makker, der støtter jer i at opnå jeres særlige vækstmål.

Hvordan vi præcist gør det afhænger af dig og din måde at styre din virksomhed på, dine ønsker for fremtiden og din forretningsmodel samt vores erfaringer med, hvad der typisk fungerer for vores kunder.

Her kommer et par eksempler på, hvad vi ofte kigger på, og hvad det betyder for dig:

Kontoplan

En af de grundlæggende ting, vi kigger på, er hvordan kontoplanen er opbygget.

Først og fremmest vil vi vurdere, om kontoplanen får opdelt variable og faste udgifter korrekt (herunder også variable, salgsfremmende udgifter som fx Google Ads og andre PPC online marketingudgifter). Det kan fx være vigtigt for dig at vide, hvor høje faste udgifter du har, som dit dækningsbidrag skal dække, samt hvor mange penge du tjener, hver gang du sælger én enhed mere.

Derudover vil vi kigge på, om de variable og faste udgifter skal opdeles yderligere. Måske du ønsker at vide mere om, hvilke typer af software I køber (fx administrativt og til kundehåndtering), eller måske du gerne vil opdele jeres lønninger i ledelse og produktion? Begge dele kan hjælpe dig til at forstå din virksomhed bedre samt give indblik i, hvor I kan spare, og hvor der skabes værdi.

Afdelinger

Såfremt din virksomhed har en vis størrelse, kan det give mening for dig at begynde at kigge ind i de forskellige afdelinger, der er i virksomheden, for at vide mere om, hvor de store udgifter ligger, og hvor der skabes værdi.

Det kan være, I har to kontorer på Sjælland og i Jylland, og du ønsker at vide, hvem der klarer sig bedst. Det kan også være, at du gerne vil adskille ledelse og administration fra salg og marketing, så du kan holde øje med, at salg/marketing leverer større værdi, end det koster dig at have afdelingerne.

Sæsoner og kollektioner

Hvis din virksomhed er påvirket af sæsoner; fx hvis I sælger mere i sommerhalvåret end vinterhalvåret, eller hvis din virksomhed sælger varer i fx fire kollektioner om året, kan det give mening for dig at opdele regnskabet periodevis.

Dette kan fx fortælle dig noget om, hvor meget indtjening du skal have i højsæsonen for at dække over udgifterne i lavsæsonen. Det kan også være, at du ønsker at undersøge, om alle kollektioner er lige rentable; måske du skal investere mere i nogle af kollektionerne, og måske nogle helt skal ophøre?

Udviklingsomkostninger

Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få overblik over dine udviklingsomkostninger. Det kan være, at du ønsker at aktiverer omkostningerne, dvs. vise på balancen, at du har skabt værdi og dermed påvirke din egenkapital positivt til eventuelle investorer. Det kan også være, at du ønsker at sikre dig, at du får skattekredit for alle dine afholdte udviklingsomkostninger.

Uanset årsagen hjælper vi dig med at få opstillet regnskabet på en fordelagtig måde, så du tydeligt over for dig selv og andre interessenter kan se, hvor store udviklingsomkostninger du har.

Ekspansion og return on investment 

Ønsker du at undersøge, hvor store omkostninger der er til de udvidelser, du laver, samt hvornår du kan forvente at få pengene hjem?

Det kan være, at du er i gang med en fundingrunde og gerne vil overbevise dine investorer om, at de får deres penge igen. Her kan det være en fordel, hvis du meget klart kan vise, hvad det koster dig fx at åbne et nyt sted eller udvikle et nyt produkt, samt hvornår og hvor meget du forventer, at dine investorer kan få deres penge igen.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

Måske du ønsker at:

  • blive bedre til at identificere røde flag og store afvigelser
  • måle mere på særlige omkostninger eller omkostningsgrupper
  • muliggøre regnskabsmæssigt analysearbejde på dit data via bedre informativ opdeling
  • forsøge at fortolke dit regnskab til noget, du rent faktisk kan bruge i en styringsmæssig kontekst
  • få mere styr, på hvordan du skal kommunikere dine tal til topledere eller eksterne parter for nemmere at modtage den rette rådgivning fra disse.

For at få fuldt udbytte af din økonomistyring og regnskabsopbygning er det afgørende, at du får bogført udgifterne korrekt, så dataen er fuldkommen.

Derfor anbefaler vi, at du får automatiseret bl.a. dine bilag og betalinger og får disse integreret korrekt i dit økonomisystem, så fejl og tidsforbrug minimeres: Automatisering og integration.

Derudover hjælper vi selvfølgelig også med det klassiske bogholderi såsom lønbogføring og lønkørsel, så du kan fokusere på at vækste din forretning: Bogføring og lønkørsel.

Derudover kan vi tjekke dit regnskab igennem og få rapporteret til dig i tide, så du kan bruge regnskabet løbende i dit arbejde. Måske du også har brug for nogen til at holde øje med likviditeten? Kontrol og rapportering.